01/27/2023

Theo báo cáo Công tác thực hiện chính sách nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của tỉnh Lâm Đồng của Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Lâm Đồng, trong năm 2021, Lâm Đồng chưa triển khai được dự án nhà ở xã hội nào trên địa bàn.

Tuy nhiên, trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở, Kế hoạch phát triển nhà ở nhu cầu thực tế của địa phương trong năm 2021 trên địa bàn đã xác định mục tiêu kêu gọi nhà đầu tư phát triển dự án nhà ở xã hội tại dự án Khu dân cư-tái định cư 5B, phường 3 và 4, thành phố Đà Lạt với quy mô, tổng diện tích đất 20.950 m2, số tầng 5 tầng (không kể tầng hầm), diện tích xây dựng 8.380 m2, dự kiến 450 căn hộ.

Đồng thời, Ban chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Lâm Đồng đã tham mưu và trình UBND tỉnh đã xác định 11 vị trí quỹ đất dành để phát triển nhà xã hội, với tổng diện tích đất 47,87 ha.

Về nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng hiện có 2 Khu công nghiệp đang đi vào hoạt động bao gồm KCN Lộc Sơn, KCN Phú Hội với tổng diện tích là 243,6 ha. Trong đó diện tích dành cho xây dựng nhà ở cho công nhân lao động với tổng diện tích 58.309 m2. Tổng số lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp là 4.850 lao động.

Ngoài ra, Khu công nghiệp Phú Bình tại thôn Phú Bình, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng có quy mô diện tích 264 ha đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung quy hoạch tại Văn bản số 939. UBND tỉnh đã phê duyệt nhiệm vụ dự toán quy hoạch phân khu Khu dân cư kế cận Khu công nghiệp Phú Bình, huyện Đức Trọng, trong đó đã dành quỹ đất 20% để xây dựng nhà ở cho công nhân và người lao động.

Trong khi đó, Khu công nghiệp Phú Hội hiện đang tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư vào đầu tư xây dựng đáp ứng nhu cầu thực tế về nhà ở tại khu công nghiệp.

Đối với Khu công nghiệp Lộc Sơn, Bảo Lộc, tỉnh đã có quy hoạch quỹ đất 3,5ha dành để đầu tư nhà ở xã hội. Theo văn bản số 182 ngày 06/05/2021 và ý kiến của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thì nhu cầu thực tế tại khu công nghiệp khoảng hơn 1.100 công nhân có nhu cầu về nhà ở.

Vị trí quỹ đất này đang được triển khai quy hoạch chi tiết, quỹ đất này chưa tổ chức đền bù giải phóng mặt bằng, sau khi có chỉ tiêu quy hoạch cụ thể sẽ thực hiện việc kêu gọi đầu tư xây dựng theo quy định.

Về dự án nhà ở thương mại, báo cáo nêu rõ, các dự án đã được phê duyệt tiếp tục triển khai. Tuy nhiên, phần lớn các dự án có tiến độ thực hiện chậm nên kết quả đạt được chưa cao; do gặp khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đồng thời, một số nhà đầu tư sau khi có chấp thuận chủ trương dự án lại không thực hiện triển khai vì năng lực tài chính không đảm bảo để thực hiện. Các dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhưng chậm triển khai xây dựng nhà để bán.