11/29/2022

UBND huyện Hóc Môn đã có thông báo đến UBND các xã và thị trấn về việc giải quyết thủ tục nhà, đất đối với một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất diện tích lớn trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2015, 2016 theo kết luận của Thanh tra TP. Theo đó, trên toàn địa bàn huyện Hóc Môn có 259 hồ sơ chuyển mục đích diện tích lớn được tiếp tục thực hiện các thủ tục hành chính về nhà, đất.

Đây là các trường hợp thửa đất bảo đảm điều kiện để thực hiện các thủ tục về nhà, đất (phù hợp quy hoạch và có tiếp giáp với đường giao thông đã được phê duyệt lộ giới).

Theo thông báo của Văn phòng UBND huyện Hóc Môn, việc chấp thuận cho 259 trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích lớn trên thực hiện các thủ tục về nhà, đất dựa trên cơ sở kết quả của việc phê duyệt lộ giới hẻm trên địa bàn huyện và đề xuất của phòng quản lý đô thị.

UBND huyện Hóc Môn cho biết đã có thông báo đến UBND các xã và thị trấn về việc giải quyết thủ tục nhà, đất đối với một số trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất diện tích lớn trên địa bàn huyện Hóc Môn năm 2015, 2016 theo kết luận của Thanh tra TP.

Trong năm 2015, 2016, huyện Hóc Môn có 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất diện tích lớn có sai phạm. Trong quá trình các cơ quan chức năng thanh tra, rà soát thì các trường hợp trên bị tạm ngưng thực hiện các thủ tục hành chính về nhà, đất.

Việc tạm ngưng thực hiện các thủ tục hành chính trên các diện tích đất có sai phạm trên kéo dài trong nhiều năm. Tháng 11-2020, UBND TP.HCM có chỉ đạo về việc giải quyết sự việc sau kết luận thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng.

Thanh tra thành phố cho biết 1.386 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất có diện tích lớn (từ 500m2 trở lên) đều không đúng quy định. Trong đó có hơn 500 hồ sơ đã tách thửa và chuyển nhượng, hơn 630 trường hợp đã thế chấp quyền sử dụng đất tại ngân hàng.