12/08/2022

Ngân hàng TMCP Hàng Hải (mã chứng khoán MSB) mới đây đã thông báo về kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.500 tỷ đồng thông qua chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông với tỷ lệ 30%, thực hiện trong quý 3/2021. Nguồn để tăng vốn được ngân hàng trích trong phần lợi nhuận để lại 4.775 tỷ đồng.

Trước khi tăng vốn lên 15.275 tỷ đồng, MSB có 1 cổ đông lớn sở hữu trên 5% vốn đó là Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) với hơn 71,57 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,09%. Với việc chia cổ tức 30%, số cổ phiếu do VNPT nắm giữ sẽ tăng lên hơn 93 triệu đơn vị.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu MSB ngày 5/8 giao dịch quanh 29.000 – 30.000 đồng/cổ phiếu, như vậy VNPT đang nắm số cổ phiếu MSB trị giá lên tới 2.000 tỷ đồng.