11/28/2022

Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) vừa thông báo đăng ký bán ra toàn bộ 15.144.090 cổ phiếu DGC của CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang theo đề án thoái vốn tại các đơn vị thành viên của Vinachem.

Số cổ phần này chiếm 8,85% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Hóa chất Đức Giang. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 8/11 đến 7/12/2021.

Vinachem chọn thời điểm thoái vốn tại Hóa chất Đức Giang khi giá cổ phiếu này đang tăng mạnh. DGC đóng cửa phiên giao dịch hôm qua 17/10 ở mức 155.800 đồng/cổ phiếu – giá này tăng hơn 3% so với thời điểm đầu tháng 10 và gấp 3,5 lần so với thời điểm đầu năm 2021.

Tạm tính theo thị giá đó, nếu bán hết số cổ phiếu DGC đang sở hữu, Vinachem sẽ thu về 2.360 tỷ đồng.