11/28/2022

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Ông Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch ông Hoàng Anh sở hữu 4 triệu cp (tỷ lệ 0,43%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/9 đến 30/9/2021.

CTCP Kosy (KOS): Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 36.231.852 cp. Trước giao dịch ông Cường sở hữu 44.408.148 cp (tỷ lệ 26,91%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/10 đến 4/11/2021.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đã mua 9.718.000 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 94.315.449 cp (tỷ lệ 10,05%). Giao dịch thực hiện từ 24/9 đến 1/10/2021.

Tổng CTCP Phát triển xây dựng (DIG): CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân đã bán 2.009.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 57.932.515 cp (tỷ lệ 13,6%). Giao dịch thực hiện ngày 29/9/2021.

CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương (PVP): CTCP Quản lý quỹ ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) đăng ký bán toàn bộ 1.645.053 cp (tỷ lệ 1,74%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/10 đến 2/11/2021.

CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam (CGV): Ông Nguyễn Ngọc Huy, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 127.789 cp (tỷ lệ 1,35%) đang sở hữu, giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/10 đến 28/10/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 319.555 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/10 đến 29/10/2021.

CTCP TM – XNK Thiên Nam (TNA): Ông Vương Quang Diệu, Tổng Giám đốc, đã bán 935.092 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 350.086 cp. Giao dịch thực hiện ngày 1/10/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 212.612 cp (tỷ lệ 0,261%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/10 đến 5/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TMS, bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 162.557 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/10 đến 5/11/2021.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Ông Nguyễn Khắc Hanh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 2,5 triệu cp. Trước giao dịch ông Hanh sở hữu 326.250 cp (tỷ lệ 2,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/10 đến 5/11/2021.

CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông (SVT): Bà Phạm Thị Xuân Tươi, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 127.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 657.775 cp (tỷ lệ 5,68%) xuống 530.475 cp (tỷ lệ 4,581%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SVT, cùng ngày, bà Huỳnh Thị Hoa Mai, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 109.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 521.040 cp (tỷ lệ 4,499%) và không còn là cổ đông lớn.