11/29/2022

Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP HCM vừa có văn bản kiến nghị số 73/KN-HBA gửi tới Ban chỉ đạo phòng chống dịch và lãnh đạo TP HCM khẩn thiết giải quyết ách tắc trong vận chuyển xe vận tải hàng hoá, xe đưa đón công nhân và giấy phép đi đường của nhân viên xuất nhập khẩu, nhân viên cung ứng lương thực trong thực hiện “3 tại chỗ” tại các khu công nghiệp.

Theo đó, căn cứ nội dung tinh thần Công văn số 2976/UBND-VX của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình ký ngày 21/8/2021 về việc Tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội;

Căn cứ vào nội dung tinh thần Công văn số 2800/UBND-VX của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình ký ngày 21/8/2021 về việc Điều chỉnh bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội;

Căn cứ vào nội dung tinh thần Công văn mới nhất số 2850/UBND-VX của Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hòa Bình ký ngày 23/8/2021 về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Bé, Chủ tịch Hiệp hội các doanh nghiệp khu công nghiệp TP HCM (HBA) cho biết, gần 700 Nhà máy, doanh nghiệp đang hoạt động theo quy định “3 tại chỗ” và “1 cung đường –2 điểm đến” của 18 Khu chế xuất, Khu công nghiệp và Khu công nghệ Cao khẩn thiết mong được kịp thời, nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc về việc giấy phép đi đường.

Cụ thể, các doanh nghiệp cho biết, mặc dù điểm c của công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 về việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã ghi rõ “Đối với các phương tiện vận tải hàng hóa (bao gồm tài xế và 01 phụ xế) đã được Giao thông Vận tải cấp QR code, không tiến hành kiểm tra Thẻ đi đường”.

“Tuy nhiên trong thực tế những ngày gần đây, các phương tiện vận chuyển hàng hóa đều bị các chốt kiểm soát hỏi “Thẻ đi đường”. Do đó, đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 và UBND TP. Hồ Chí Minh thông báo rõ nội dung điểm c đến tất cả các lực lượng kiểm soát, kiểm tra trên địa bàn thành phố”, Chủ tịch HBA nhấn mạnh.

Ngoài ra, theo lãnh đạo HBA, xe đưa rước công nhân thuộc diện “3 tại chỗ”, “1 cung đường – 2 điểm đến” cần được đơn vị cấp giấy phép. Thuận lợi nhất là Ban Quản lý các KCX-CN TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) và Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP).

Do đó, doanh nghiệp kiến nghị, như một biện pháp tình thế, Ban Quản lý các KCX-CN TP. Hồ Chí Minh (HEPZA) và Ban Quản lý Khu công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh (SHTP) sao chép lại công văn số 2850/UBND-VX hoặc ra công văn nhắc lại nội dung điểm c thông báo cho tất cả các doanh nghiệp đang thực hiện “3 tại chỗ” làm căn cứ thông tin và pháp lý để đi đường và giải thích cho các trạm kiểm soát.