02/09/2023

Ngày 24/12 tới đây, CTCP Pin Hà Nội (PHN) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền với tỷ lệ 17%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.700 đồng.

Như vậy, với gần 7,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến công ty sẽ phải chi khoảng 12 tỷ đồng để hoàn thành trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 10/1/2022.

Trước đó, vào tháng 6/2021, Pin Hà Nội đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 với tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. Như vậy, tính cả đợt thanh toán tới đây, tổng công mức chia cổ tức năm 2021 sẽ là 25% – đây cũng là mức cổ tức dự kiến cổ đông PHN đã thông qua trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Trên thị trường, chốt phiên 4/11, thị giá PHN đạt 44.900 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm đã tăng 81% về giá trị.