02/09/2023

Cắt giảm nhân sự, cho nhân viên nghỉ việc

Kết quả khảo sát 500 sàn giao dịch bất động sản, nơi làm việc của 75.000 môi giới nhà đất (khoảng 1/3 tổng số sàn giao dịch bất động sản) trên cả nước của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) ghi nhận ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các sàn giao dịch bất động sản rất lớn.

Theo đó, trong số hàng trăm sàn giao dịch bất động sản được khảo sát, có 28% sàn có nguy cơ giải thể, phá sản, 32% sàn đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì hoạt động, rất cần sự hỗ trợ của chính sách vĩ mô, cộng đồng và 40% sàn giao dịch còn khả năng chống đỡ, nhưng không cao.

“Nếu phải chống đỡ với khó khăn dịch bệnh thêm 1 – 2 tháng nữa, tỉ lệ phá sản các sàn giao dịch bất động sản sẽ tiếp tục tăng cao” Hội Môi giới bất động sản Việt Nam dự báo.