01/27/2023

Đầu tư Thế giới Di động (MWG) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2020, như thường lệ mối quan tâm đổ dồn về Bách Hoá Xanh – trọng tâm tăng trưởng được MWG xác định từ năm 2018.

Kết thúc quý đầu năm, Bách Hoá Xanh đóng góp hơn 19% tổng doanh thu MWG, tăng so với con số 15,3% cùng kỳ năm 2020. Tỷ lệ cửa hàng có EBITDA dương theo báo cáo mới nhất vào khoảng 85-90% trên tổng số cửa hàng, trong đó phần lớn số cửa hàng còn lại chưa hòa vốn EBITDA có thời gian hoạt động dưới 12 tháng.