01/27/2023

Đón “cơ hội vàng” từ dòng vốn FDI

Tham dự buổi toạ đàm, Ông Ngô Công Trường, Chủ tịch Công ty Tư vấn & giáo dục John&Partners nhìn nhận, trong bối cảnh các quốc gia ít tin nhau hơn sau đại dịch thì  Việt Nam có một lợi thế là nhận được lòng tin từ nhiều quốc gia trên thế giới. Điều này được thể hiện qua minh chứng về cách phòng chống dịch bệnh, minh chứng về niềm tin của người dân với chính phủ.

Một đặc tính của người Việt Nam mà cộng đồng thế giới rất thích là tính thích nghi. Đây chính là cơ hội của Việt Nam để cạnh tranh sòng phẳng. Thứ nhất là về yếu tố công nghệ, thứ hai là tri thức, ông Trường nói: “Đây cũng là lý do mà các công ty công nghệ như Unicorn có thể tăng trưởng vượt bậc và các công ty tỷ đô tiếp theo có thể xuất hiện ở Việt Nam”.