02/09/2023

Hiệp hội Du lịch Việt Nam vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị giải pháp khôi phục du lịch quốc tế.

Theo đó, ngành du lịch Việt Nam đã tổ chức thí điểm đón khách quốc tế nhưng trong 2 tháng 11 và 12-2021 mới đón được khoảng 8.500 khách. Đây là con số khá khiêm tốn và chưa như kỳ vọng của cả doanh nghiệp lẫn ngành du lịch.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng kết quả rất khiêm tốn này do quy định cách ly y tế đối với khách du lịch quốc tế chưa thông thoáng, rõ ràng, chưa thống nhất trong cả nước, mỗi địa phương có thể quy định khác nhau. Khách lo lắng có sự phân biệt đối xử giữa khách quốc tế và khách nội địa trong phòng chống dịch.