02/07/2023

Một vị sư già trồng hoa lan, ngày nào cũng chăm sóc cẩn thận, thường xuyên tưới nước khiến chúng nở rất đẹp.

Có lần, vị sư già ra ngoài đi làm phật sự nên đã nhờ đệ tử chăm sóc giúp mấy ngày.

Vị sư trẻ này này là người rất có trách nhiệm, đúng giờ tưới nước, mang cây ra sáng mỗi ngày.

Nhưng đến một hôm nọ, vị sư trẻ treo cây hoa lan ở bệ cửa sổ xong thì lại quên mất. Chiều hôm đó có cơn bão lớn, đã làm gãy cành cây lan.

Thấy cây bị mình làm tàn tạ, vị sư trẻ sợ hãi, sợ sư phụ về chùa sẽ trách mắng mình.

Nhưng thật không ngờ, khi vị sư già biết chuyện, ông ấy chẳng những không phạt đệ tử của mình, mà còn xem như không có chuyện gì xảy ra.