01/31/2023

Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 1/2021 với doanh thu 2.002 tỷ đồng, gấp gần 4 lần quý 1/2020. Trong đó, doanh thu cho thuê đất và chuyển nhượng bất động sản chiếm hơn 1.904 tỷ đồng, tăng cao gấp 3 lần cùng kỳ. Khấu trừ giá vốn, lãi gộp quý đầu năm của KBC đạt hơn 1.123 tỷ đồng, cao gấp gần 5 lần quý đầu năm 2020; biên lãi gộp cũng tăng từ 44% lên hơn 56%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng tăng mạnh lên mức 42 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ; phần lớn doanh thu mảng này đến từ lãi tiền gửi. Trong kỳ, dù các loại chi phí đều tăng, KBC vẫn báo lãi ròng 599 tỷ đồng, gấp hơn 11 lần cùng kỳ năm 2020.

Đây là mức lãi kỷ lục tính theo quý KBC đạt được, và cũng là quý chỉ số kinh doanh KBC tiếp tục tăng mạnh, tiếp nối năm 2020 nhờ Công ty tiến hành điều chỉnh cập nhật tăng giá vốn cho khu công nghiệp.