01/27/2023

CTCP Mía đường Lam Sơn (mã chứng khoán LSS) thông qua việc bán cổ phiếu quỹ. Theo đó, Mía đường Lam Sơn dự kiến đưa toàn bộ 1.477.250 cổ phiếu quỹ ra bán theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Thời gian giao dịch sau khi được UBCKNN chấp thuận và công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Thực tế, trước đó từ 30/7 đến 27/8/2021 Mía đường Lam Sơn đã đưa toàn bộ 2,3 triệu cổ phiếu quỹ ra đăng ký bán. Nhưng hết thời gian, chỉ 848.600 cổ phiếu được bán ra với gián bán bình quân 12.723 đồng/cổ phiếu, thu về gần 11 tỷ đồng. Nguyên nhân không bán hết số cổ phiếu quỹ đăng ký do giá có nhiều biến động, ảnh hưởng trực tiếp đến giao dịch cổ phiếu LSS trên thị trường. Trong khi đó Công ty lại muốn tối đa lợi ích cho cả doanh nghiệp và cổ đông.

Theo BCTC ghi nhận tới thời điểm 31/12/2020, giá trị hơn 3 triệu cổ phiếu quỹ của công ty là 32,87 tỷ đồng, tương ứng giá mua cổ phiếu quỹ trung bình là 10.939 đồng/cổ phiếu.

Hiện tại cổ phiếu LSS đang giao dịch trên thị trường quanh mức 15.500 đồng/cổ phiếu – cao hơn giá bán cổ phiếu quỹ của công ty thời điểm trước đó. Giá này cũng đã gần gấp đôi thời điểm đầu năm 2021.