11/28/2022

Đánh giá của The Asian Banker được xét trên các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, sức mạnh thương hiệu, chiến lược phát triển, trải nghiệm của khách hàng, năng lực bán hàng, ứng dụng công nghệ và hành trình số hóa. Trong đó, TPBank nằm trong top đầu số các ngân hàng Việt về tiêu chí hiệu quả kinh doanh, hành trình số hóa và ứng dụng công nghệ. Kết quả trên cũng phản ánh đúng định hướng chiến lược phát triển theo mô hình ngân hàng số hiện đại của TPBank trong gần 10 năm qua.

Như vậy, với xếp hạng top 5 ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam và top 70 ngân hàng bán lẻ mạnh nhất Châu Á năm nay từ The Asian Banker, có thể nói TPBank đã dần hiện thực hoá mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam.