12/08/2022

Ngày 1/10 tới đây Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện  – CTCP (mã chứng khoán EMS) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 10%.

Như vậy, với hơn 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, EMS sẽ phát hành khoảng 1,5 triệu cổ phiếu mới để chi trả cổ tức cho cổ đông. Giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 15 tỷ đồng. Dự kiến vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 150 tỷ lên 165 tỷ đồng sau phát hành. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ trên BCTC năm 2020 kiểm toán của công ty.

Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2020 EMS ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với quy mô doanh thu đạt hơn 1.912 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế tiếp tục đạt kỷ lục mới với xấp xỉ 57 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019 và vượt kế hoạch 7%.

Bước sang năm 2021, tính riêng trong quý 2 vừa qua, EMS ghi nhận doanh thu 568 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chi phí lại tăng tới gần 41% khiến lãi ròng giảm tới 51% so với quý 2/2020, chỉ còn gần 30 tỷ đồng.

EMS cho biết, do BCTC quý 2/2020 Công ty chưa ghi nhận đầy đủ các khoản doanh thu, chi phí tạm tính do chưa có đối soát, xác nhận với các bên liên quan. Tuy nhiên BCTC quý 2/2021 công ty đã tiến hành hạch toán đầy đủ, vậy nên mới dẫn đến chênh lệch lớn khi so sánh với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, doanh thu EMS đạt 1.105 tỷ đồng và LNST đạt 54 tỷ đồng, tương ứng lần lượt hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 89% mục tiêu lãi cả năm nay.

Cổ phiếu EMS lên sàn chứng khoán vào hồi đầu năm 2018, thanh khoản giao dịch hiện khá hạn chế chỉ vài trăm tới vài nghìn cổ phiếu mỗi phiên. Hiện tại, EMS đang giao dịch tại vùng đỉnh mới, chốt phiên 21/9 đạt mức 42.000 đồng/cổ phiếu, so với đầu năm 2021 đã tăng hơn 20% về giá trị.