11/28/2022

Công ty đấu giá Hợp danh Lam Sơn vừa tổ chức đấu giá thành công dự án khu dân cư dọc 2 bên đường CSEDP khu Đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa với mức giá đấu 435 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm là hơn 20 tỷ đồng.

Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất dự án Khu dân cư dọc hai bên đường dự án CSEDP thuộc khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa. Tổng diện tích khu đất đấu giá là 130.752,3 m2, trong đó diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng đất là 55.395,0 m2 (gồm 28 lô đất ở biệt thự, diện tích là 9.707,9 m2 và 508 lô đất ở chia lô, diện tích là 45.687,1 m2). Diện tích đất xây dựng nhà văn hóa, cây xanh, giao thông, hạ tầng kỹ thuật, chung cư nhà ở xã hội là 75.357,3 m2 (gồm: đất văn hóa cộng đồng là: 2.086,1 m2; đất cây xanh là: 732,5 m2; đất giao thông, hạ tầng kỹ thuật là: 52.990,0 m2; đất chung cư nhà ở xã hội là: 19.548,7 m2).