12/08/2022

CTCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã CMS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, HĐQT CMS đã thông qua phương án phát hành 34,4 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Theo đó, mức giá chào bán này thấp hơn 64% so với giá trị cổ phiếu CMS hiện tại.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua cổ phiếu riêng lẻ bao gồm 39 người. Trong đó, ông Nguyễn Đức Hưởng, Thành viên HĐQT công ty đăng ký mua hơn 17 triệu cổ phiếu. Ông Hưởng được biết đến là cựu Chủ tịch Liên Việt PostBank.

Mới đây, ông Hưởng cũng vừa đăng ký mua hơn 3,7 triệu cổ phiếu CMS  từ 29/11 đến 29/12/2021. Theo đó, số lượng cổ phiếu nắm giữ sẽ tăng lên 4,3 triệu cổ phiếu, tương đương 24,9% vốn. 

Như vậy, nếu cả hai thương vụ trên thành công, ông Hưởng sẽ sở hữu tổng cộng 21,48 triệu cổ phiếu CMS, tương đương tỷ lệ nắm giữ 41,63% vốn.

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu là 344 tỷ đồng. Về phương án sử dụng, công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn này để bổ sung vốn lưu động. Đầu tư mua sắm trang thiết bị thi công, chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng.

Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của CMS sẽ tăng gấp 3 lần từ 172 tỷ đồng lên 516 tỷ đồng.