01/31/2023

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (mã chứng khoán IDJ) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng vọt so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu trong quý gần gấp 6 lần cùng kỳ, đạt 296 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn công ty lãi gộp 100 tỷ đồng, gấp 7,6 lần cùng kỳ. Doanh thu quý 4 vừa qua của công ty tăng mạnh nhờ doanh thu từ bán dự án Diamond Park lạng Sơn (275 tỷ đồng), dự án APEC Hải Dương.

Trong quý doanh thu tài chính giảm 3 tỷ đồng so với cùng kỳ, xuống còn 5 tỷ đồng và chi phí tài chính lại tăng hơn 9 tỷ đồng do tăng chi phí lãi vay và trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh và tổn thất đầu tư. Các công ty liên doanh liên kết mang về khoản lỗ gần 2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 3 tỷ đồng.