01/27/2023

Công ty cổ phần Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã: DGC) vừa có báo cáo tài chính quý 4/2021 ghi nhận mức lãi kỷ lục kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Theo đó, doanh thu hợp nhất của doanh nghiệp đạt 3.456 tỷ đồng, tăng 118%. Giá bán tăng mạnh trong khi giá vốn chỉ tăng nhẹ lên 1.840 tỷ đồng khiến cho lợi nhuận gộp đạt mức kỷ lục 1.615 tỷ đồng. Phần lãi trong công ty liên kết của DGC cũng đạt 143 tỷ đồng. Do đó, công ty đạt kỷ lục lợi nhuận sau thuế một quý lên tới 1.400 tỷ đồng, tăng 476% so với cùng kỳ. 

Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 1.304 tỷ đồng. Đây cũng là mức lãi kỷ lục trong một quý của doanh nghiệp này. 

Lũy kế năm 2021, DGC đạt doanh thu 9.550 tỷ đồng, tăng mạnh 53% so với mức 6.236 tỷ đồng của cùng kỳ. Trong khi giá vốn công ty chỉ tăng nhẹ lên 6.368 tỷ đồng khiến cho lãi gộp đạt mức 3.181 tỷ đồng. Phần lãi trong công ty liên kết của DGC cũng đạt 503 tỷ đồng đẩy lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp vượt 2.514 tỷ đồng, trong đó lãi của công ty mẹ đạt 2.388 tỷ đồng. EPS của DGC lên tới 13.125 đồng/cổ phiếu.