02/09/2023

Hiện nay, Tây Ninh đang đợi Tp.HCM trình HĐND cho lập đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi HĐND Tp.HCM thông qua, 2 địa phương sẽ tiến hành các thủ tục tiếp theo với mục đích khởi công dự án đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, theo Sở Kế hoạch-Đầu tư (KH-ĐT), nguồn vốn cho dự án tăng lên khá nhiều, hiện chưa được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Mới đây Sở KH-ĐT đã có báo cáo gửi UBND Tp.HCM về phương thức đầu tư cũng như một số kiến nghị nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Tp.HCM – Tây Ninh. Theo tính toán, sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 15.900 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng 5.417 tỷ đồng; chi phí quản lý, tư vấn, lãi vay 1.836 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư 7.433 tỷ đồng (Tp.HCM là 5.901 tỷ đồng, tỉnh Tây Ninh 1.532 tỷ đồng); chi phí dự phòng 1.214 tỷ đồng…

Sở KH-ĐT kiến nghị giai đoạn 1 của dự án theo phương thức đối tác công tư PPP (hợp đồng BOT). Trong đó, Nhà nước hỗ trợ chi phí bồi thường, GPMB từ nguồn ngân sách của 2 địa phương. Phần còn lại từ vốn huy động nhà đầu tư, chi phí này nhà đầu tư thu phí hoàn vốn theo hợp đồng BOT.

Mới đây tại cuộc họp trực tuyến của Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể với các địa phương phía Nam về việc triển khai một số dự án phía Nam, bộ trưởng đề nghị UBND Tp.HCM và tỉnh Tây Ninh phối hợp, hoàn thiện thủ tục để trình Thủ tướng xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài trong tháng 8/2021.

Theo UBND Tp.HCM, dự kiến nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, và nguồn vốn ngân sách TP theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ là 127.683,9 tỷ đồng và chỉ cân đối cho các dự án đang thực hiện. Trong đó bao gồm các dự án chuyển tiếp và dự án khởi công mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, các dự án có sử dụng ngân sách trung ương, các dự án chuẩn bị đầu tư đã bố trí vốn trong năm 2021. Do đó, dự án cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài chưa được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Do vậy Tp.HCM kiến nghị điều chỉnh mức vốn dự kiến của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các nguồn vốn đầu tư TP, có thể huy động tăng thêm hơn 119.410 tỷ đồng.

Theo Sở KH-ĐT, trong trường hợp Quốc hội đồng ý việc tăng mức vốn dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của TP, Sở GTVT cần rà soát, xác định lại thứ tự ưu tiên của các dự án thuộc lĩnh vực GTVT. Trong đó, dự án cao tốc Tp.HCM – Mộc Bài phải được xếp ưu tiên cao để đảm bảo nguồn vốn, khả năng cân đối vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn TP có thể huy động tăng thêm, làm cơ sở báo cáo HĐND TP xem xét, quyết định.