01/27/2023

Hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các yếu tố gây bệnh, giúp con người luôn khỏe mạnh. Vai trò này được thể hiện rõ nhất khi mầm bệnh xuất hiện trong cơ thể, chúng sẽ bị tế bào miễn dịch phát hiện đồng thời đào thải đầu tiên.

Khác với nhiều loại bệnh, ung thư không xâm lấn từ môi trường bên ngoài. Trong cơ thể chúng ta có sẵn các gen sinh ra ung thư và cả gen ức chế chúng. Hai gen này luôn được duy trì ở trạng thái cân bằng khi cơ thể khỏe mạnh.