01/27/2023

Trong năm 2021, bốn nhà máy lớn của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam đạt tổng doanh thu xấp xỉ 71,7 tỷ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, Samsung Electronic Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) đem về 28,1 tỷ USD, tăng 17,4%; Samsung Electronics Việt Nam (SEV) 18,9 tỷ USD, tăng 11,6%; Samsung Display Việt Nam (SDV) đạt 19 tỷ USD doanh thu và Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) 5,7 tỷ USD.

Về lợi nhuận, tổng lợi nhuận 4 nhà máy Samsung trong năm 2021 đạt 4,47 tỷ USD, tăng 17% so với năm ngoái. SDV là nhà máy có mức tăng trưởng lợi nhuận lớn nhất khi lợi nhuận rộng tăng 0,3 tỷ USD, tương ứng tăng 75,5%. Các nhà máy khác gồm SEHC tăng 12,7%, SEVT tăng 11,2%, SEV tăng 3,4%.