01/27/2023

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Theo đó, riêng quý 4 BSR đạt 34.491 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Sau khi trừ giá vốn lợi nhuận gộp đạt 3.174 tỷ đồng, gấp tới 2,3 lần thực hiện trong quý 4/2020.

Trong kỳ, BSR có 241 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, ngoài ra các chi phí phát sinh đều tăng đáng kể. Kết quả, BSR ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý 4  đạt 2.675 tỷ đồng, tăng 116% so với cùng kỳ năm 2020.