01/27/2023

Dòng thông điệp sóng gió của Elon Musk đã khiến Bitcoin có lúc chỉ còn 47.720 USD. Mức giá này thấp hơn 10.000 USD so với mốc cao nhất của ngày là 57.944,92 USD được xác lập chỉ 12 tiếng trước. Tuy nhiên, giai đoạn biến động lớn nhất với giá Bitcoin diễn ra từ lúc 5h sáng theo giờ Hà Nội và rơi thẳng đứng trước khi có nhịp hồi.

Tính tới 8h50, đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất được giao dịch với giá 50.179,1 USD/coin, tương đương mức giảm khoản 12%.