12/08/2022

Xây dựng Hòa Bình (HBC) vừa công bố kết BCTC hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu 2.094 tỷ đồng, giảm so với mức 2.635 tỷ cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ giá vốn, HBC lãi gộp 116 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp vào mức 5,5%. Trong kỳ, chi phí được cắt giảm mạnh, đặc biệt chi phí quản lý giảm chỉ còn 1/3 với 34 tỷ đồng.

Khấu trừ, lợi nhuận thuần Công ty đạt gần 12 tỷ đồng, cải thiện so với mức lỗ 14 tỷ cùng kỳ năm ngoái. Dù vậy do không còn khoản lợi nhuận khác đột biến, HBC đạt 14 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2021, HBC ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.536 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty thu về lãi ròng gần 81 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ.