12/08/2022

CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed – mã chứng khoán NSC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và cả lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 749 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ. trong khi đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn, chỉ 10% dẫn tới lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 248 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Trừ các chi phí phát sinh, quý 4 Vinaseed lãi trước thuế 101 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 92 tỷ đồng, tăng 31,4% so với quý 4/2020.