11/28/2022

CTCP Đầu tư và phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ICT – mã chứng khoán VCR) thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Theo đó Vinaconex ICT phát hành 30 triệu cổ phiếu, chuyển đổi cho 3 triệu trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị trái phiếu 300 tỷ đồng. Giá chuyển đổi 10.000 đồng/cổ phiếu. Trên thị trường cổ phiếu VCR hiện đang giao dịch quanh mức 22.500 đồng/cổ phiếu.