11/29/2022

Cập nhật thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 16/11 tới đây sẽ là ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DTC của CTCP Viglacera Đông Triều. Khối lượng niêm yết đạt 10 triệu đơn vị.

Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 11.300 đồng/cổ phiếu; tương ứng mức định giá doanh nghiệp vật liệu này là 113 tỷ đồng.

Cổ phiếu DTC cũng đã hủy đăng ký giao dịch trên UPCoM vào 29/10 vừa qua để chuẩn bị niêm yết sàn HNX.

Tình hình kinh doanh của DTC tăng trưởng tích cực qua các năm trước khi chững lại vào năm 2020. Cụ thể, doanh thu thuần năm 2020 gần 334 tỷ đồng, nhích nhẹ 7% so với thực hiện năm trước đó; tuy nhiên nhờ kiểm soát tốt các khoản chi phí nên lãi ròng cả năm vẫn tăng trưởng 35% lên gần 17 tỷ đồng.

Gần đây nhất, DTC đã công bố báo cáo tài chính quý 3, ghi nhận doanh thu đạt 64 tỷ đồng, giảm mạnh 23% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí giá vốn chiếm tỷ trọng cao cộng thêm áp lực từ các chi phí khác khiến lãi ròng quý 3 còn vỏn vẹn 353 triệu đồng, giám 88% so với khoản lãi 3 tỷ đồng của quý 3/2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 196 tỷ đồng và gần 2 tỷ đồng, tương ứng giảm 24% và 85% so với cùng kỳ năm 2020.