12/08/2022

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) báo lãi trước thuế đạt 8.060 tỷ đồng, cao gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Với mức này, VietinBank là á quân lợi nhuận quý 1/2021 trong hệ thống ngân hàng, chỉ đứng sau quán quân là Vietcombank (hơn 8.600 tỷ).

2 mảng kinh doanh có tỷ trọng lớn nhất của VietinBank đều tăng trưởng khả quan trong quý đầu năm nay. Cụ thể, thu nhập lãi thuần tăng 26,4% đạt 10.642 tỷ đồng, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 21,2% đạt 1.283 tỷ đồng.

Tuy nhiên, lãi từ hoạt động ngoại hối giảm 13,5% xuống 340 tỷ; lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán chỉ đạt 67 tỷ trong khi cùng kỳ có lãi tới 427 tỷ. Lãi từ hoạt động khác tăng mạnh 60% đạt 438 tỷ đồng, lãi từ thu nhập góp vốn tăng 36% đạt 151 tỷ.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động của VietinBank quý 1/2021 đạt hơn 12.900 tỷ, tăng 21% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng nhẹ hơn (chỉ tăng 6%) lên 3.512 tỷ đồng.

Đáng chú ý, VietinBank giảm mạnh chi phí dự phòng rủi ro tới 69% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 1.350 tỷ đồng. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng vọt, cao hơn rất nhiều so với quý 1/2020.

Chi phí dự phòng giảm có thể liên quan tới việc nợ xấu của VietinBank tiếp tục xuống thấp và ngân hàng đã tất toán toàn bộ trái phiếu VAMC. 

Tại ngày 31/3/2021, nợ xấu của ngân hàng ở mức 8.952 tỷ đồng, giảm 566 tỷ so với đầu năm (giảm 6%). Tỷ lệ nợ xấu cũng tiếp tục xuống thấp, từ mức 0,94% cuối năm 2020 giảm xuống 0,88% vào cuối tháng 3/2021.

Trong 3 tháng đầu năm, tổng tài sản của VietinBank tăng 0,2% lên hơn 1,343 triệu tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 0,2% lên hơn 1,017 triệu tỷ. Tiền gửi khách hàng tăng 1,3% và vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.