12/08/2022

Tại hai đại hội cổ đông lớn năm nay của CTCP FPT và CTCP Tập đoàn Hòa Phát, các đại diện quỹ đầu tư có vốn châu Âu đã đề cập đến vấn đề tỷ lệ nữ giới thấp trong HĐQT và Ban điều hành các công ty này.

Trên thực tế, Hội đồng quản trị 7 người và Ban giám đốc 6 người của FPT không có ai là nữ, Kế toán trưởng của FPT cũng là nam giới.

Điều tương tự diễn ra tại HĐQT của Hòa Phát, 9 người đều là cánh mày râu. Ban giám đốc 3 người có một thành viên nữ là Phó Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thảo Nguyên.

Tỷ lệ nữ trong ban lãnh đạo của Hòa Phát và FPT, hai doanh nghiệp tư nhân lớn của Việt Nam ở mức rất thấp, thậm chí là không có ai.