11/29/2022

CTCP Tập đoàn T&T vừa báo cáo đã bán xong 6,8 triệu cổ phiếu CQN của CTCP Cảng Quảng Ninh. Giao dịch thực hiện ngày 13/1/2022. Sau giao dịch Tập đoàn T&T giảm lượng sở hữu cổ phiếu CQN từ gần 71,27 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 94,83%) xuống còn gần 64,37 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 85,77%).

Đây là giao dịch thỏa thuận trong ngày với giá thỏa thuận bình quân 30.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị giao dịch 204 tỷ đồng. Trong khi đó trên thị trường, cùng phiên 13/1 cổ phiếu CQN đóng cửa ở mức 23.000 đồng/cổ phiếu.