12/08/2022

Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (UpCOM: NCS) đã công bố BCTC quý 2/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Theo đó trong quý 2/2021 doanh thu đi ngang so với cùng kỳ năm ngoái đạt 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng 16% lên 48 tỷ đồng khiến NCS lỗ gộp 16 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ gộp 9,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí NCS lỗ sau thuế 24 tỷ đồng, tăng 27% so với khoản lỗ cùng kỳ – Đây cũng là quý thứ 5 liên tiếp NCS kinh doanh thua lỗ.