12/02/2022

Cụ thể, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị thu hồi hơn 4.950 ha đất làm 427 công trình, dự án. Trong đó, Khu Kinh tế Dung Quất có diện tích đất thu hồi nhiều nhất là 1.883 ha, một số dự án lớn gồm: Bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án tại vị trí số 21 quy mô 1.125 ha (xã Bình Tân Phú); bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng dự án tại vị trí số 4 quy mô hơn 125 ha (xã Bình Phước).

Tại TP. Quảng Ngãi thu hồi hơn 1.088 ha, một số dự án lớn gồm: Khu dân cư An Phú (đảo Ngọc) gần 165 ha (phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh An); công viên trung tâm thành phố kết hợp khu đô thị sinh thái và du lịch nghỉ dưỡng quy mô 229 ha (xã Tịnh Khê); khu đô thị Meyhomes Tịnh Long hơn 76 ha (xã Tịnh Long).

Tại huyện Bình Sơn (ngoài Khu Kinh tế Dung Quất), tỉnh Quảng Ngãi dự kiến thu hồi gần 722 ha đất, trong đó một số dự án lớn gồm: Dự án nhà máy điện mặt trời Hồ Đập Hố Đá quy mô 270 ha (xã Bình Khương); nhà máy điện mặt trời Hồ Đập Hóc Dọc quy mô 235 ha (xã Bình Nguyên).

Bên cạnh đó, huyện Sơn Tịnh thu hồi hơn 410 ha thực hiện 30 dự án; huyện Tư Nghĩa thu hồi hơn 210 ha thực hiện 18 dự án; huyện Mộ Đức thu hồi hơn 152 ha thực hiện 13 dự án; huyện Sơn Hà thu hồi hơn 128 ha thực hiện 22 dự án; huyện Đức Phổ thu hồi hơn 100 ha thực hiện, 42 dự án; huyện Nghĩa Hành thu hồi hơn 92 ha thực hiện 16 dự án; huyện Trà Bông thu hồi 53 ha đất thực hiện 14 dự án; huyện Ba Tơ thu hồi hơn 40 ha đất thực hiện 25 dự án; huyện Lý Sơn thu hồi 36 ha đất thực hiện 6 dự án; huyện Minh Long thu hồi hơn 25 ha thực hiện 21 dự án; còn huyện Sơn Tây thu hồi 7,2 ha thực hiện 18 dự án.

Theo tờ trình, UBND tỉnh Quảng Ngãi dự kiến tổng kinh phí chi cho việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là gần 8.131 tỷ đồng.