12/08/2022

CTCP Lê Bảo Minh đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, thông qua kế hoạch doanh thu 2.000 tỷ đồng, hơn phân nửa với 1.100 tỷ đồng đến từ các sản phẩm của Canon. Khấu trừ chi phí, Công ty kỳ vọng lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, tăng khoảng 70% so với năm 2020.

Được biết, Lê Bảo Minh chuyên kinh doanh trong lĩnh vực thương mại máy vi tính, máy in, scanner… Ngoài ra Công ty cũng kinh doanh bất động sản, dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở.