12/08/2022

CTCP Cát Lợi (mã chứng khoán CLC) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu trong quý đạt 541,8 tỷ đồng, tăng 16,3% so với quý 2 năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 35,7 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021 doanh thu công ty đạt gần 1.033 tỷ đồng doanh thu, tăng 15,9% so với nửa đầu năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế tăng 6,3%, lên gần 59 tỷ đồng, hoàn thành gần 53% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Cát Lợi là doanh nghiệp chuyên về sản xuất đầu lọc thuốc lá, in nhãn tút và cả các sản phẩm liên quan đến giấy sáp… Trong cơ cấu doanh thu nửa đầu năm 2021 của công ty, doanh thu từ đầu lọc thuốc là đạt gần 566 tỷ đồng, chiếm gần 55% tổng doanh thu. Doanh thu từ việc in nhãn tút đạt gần 323 tỷ đồng, đóng góp 31,2% vào tổng doanh thu. Còn lại là doanh thu từ bán giấy sáp+lưỡi gà và các sản phẩm khác.