11/29/2022

Doanh nghiệp gặp khó với luật

Năm 2014, Luật Nhà ở chính thức có hiệu lực, trở thành động lực thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển sau kỳ ngủ đông giai đoạn 2011-2013. Song, căn cứ vào Điều 23 Luật Nhà ở 2014, nhà đầu tư chỉ được công nhận là chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại đối khi có quyền sử dụng đất 100% là đất ở. Quy định này đã khiến doanh nghiệp gặp khó trong quá trình triển khai dự án. Nếu như quỹ đất là dạng đất hỗn hợp, không có 100% đất ở thì doanh nghiệp không được công nhận là chủ đầu tư.

Đến năm 2020, Luật Đầu tư được áp dụng với điểm c Khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư 2020 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở 2014) được kỳ vọng sẽ tháo gỡ vướng mắc mà doanh nghiệp phải đối mặt trong suốt giai đoạn 2015-2020. Điều khoản này quy định: Một trong các hình thức sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là nhà đầu tư phải “có quyền sử dụng đất ở hợp pháp và các loại đất khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang làm đất ở”.