12/08/2022

Sáng 26/4, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Trong năm nay, Vinamilk đặt kế hoạch doanh thu thuần 62.160 tỷ đồng, tăng 4,1%; kế hoạch lợi nhuận sau thuế 11.240 tỷ đồng, đi ngang.

Trả lời ý kiến đây là kế hoạch kinh doanh thận trọng, bà Mai Kiều Liên – Tổng giám đốc Vinamilk cho biết năm 2021 còn nhiều khó khăn.

“Công ty trình kế hoạch thận trọng vì chưa biết được tình hình tương lai thế nào, chỉ có thể chắc chắn và vững tin xây dựng kế hoạch khi Việt Nam có miễn dịch cộng đồng. Có những nơi tưởng chừng như yên ổn nhưng giờ lại không yên ổn tí nào, ví dụ như Ấn Độ, Campuchia, Lào… Khi chưa có miễn dịch cộng đồng thì yên ổn chỉ là tạm thời”, bà Liên nói.

CEO Vinamilk cho biết những biến động có thể ảnh hưởng nhiều đến giá nguyên vật liệu, sức mua của thị trường. Khi nào có miễn dịch cộng đồng, kế hoạch kinh doanh sẽ tươi sáng và nỗ lực hơn.