01/27/2023

CTCP Đầu tư và xây dựng Xuân Mai (Xuân Mai Corp – mã chứng khoán XMC) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2021 với doanh thu và lợi nhuận đều giảm sút so với cùng kỳ.

Cụ thể, tính riêng quý 4 doanh thu giảm 40,8% so với cùng kỳ, còn 619 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, Xuân Mai Corp lãi gộp 85 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 45% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính ghi dương hơn 42 tỷ đồng, trong khi quý 4/2020 ghi âm gần 3 tỷ đồng, tương ứng chênh lệch khoảng 45 tỷ đồng chủ yếu do thu lãi tiền gửi tăng (quý 3 năm ngoái ghi âm do lỗ chênh lệch tỷ giá). Chi phí tài chính, mà chủ yếu là chi phí lãi vay, giảm được 5,5 tỷ đồng, xuống còn gần 36 tỷ đồng. Bên cạnh đó chi phí quản lý doanh nghiệp giảm được gần 20 tỷ đồng so với cùng kỳ, còn 23 tỷ đồng chủ yếu do tiết giảm chi phí cho nhận viên và các chi phí dự phòng khác.

Kết quả, quý 4 Xuân Mai Corp lãi trước thuế 67 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 59 tỷ đồng, giảm 5% so với quý 4/2020.