01/31/2023

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam cho biết, thực hiện Nghị định 108/2021/NĐ-CP của Chính phủ, trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1/2022 sẽ điều chỉnh tăng thêm 7,4% so với kỳ chi trả tháng trước đó (tháng 12/2021).

Những nhóm được tăng lương hưu, trợ cấp hàng tháng gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng theo quy định của pháp luật…