01/31/2023

Ngày 19/3, trong buổi giao ban báo chí hàng tuần diễn ra tại Trung tâm Báo chí TPHCM, đại diện Sở Tài nguyên & Môi trường TPHCM và Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM đã thông tin một số nội dung liên quan đến đề án quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn thành phố.

Trong đó, nội dung đề án đưa ra nhằm giải quyết vướng mắc trong việc thu hồi đất, đền bù đất khi thực hiện mở rộng, làm mới các tuyến đường trong thành phố, phục vụ việc chỉnh trang đô thị được báo chí quan tâm.