01/27/2023

Phương án cấu trúc mới của THACO Group 

Năm 2020, Đại hội đồng cổ đông THACO đã thông qua phương án tái cấu trúc THACO nhằm thực hiện chiến lược phát triển thành tập đoàn công nghiệp đa ngành. 

Theo đó, tập đoàn sẽ tách THACO để thành lập THACO Group nhằm sở hữu tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và đầu tư của THACO (không thuộc lĩnh vực ô tô và cơ khí). 

THACO Group sẽ phát hành cổ phiếu để hoán đổi với cổ đông THACO và chuyển đổi THACO (ô tô và cơ khí) thành Sub-holding (Tập đoàn con) THACO AUTO, sau đó sáp nhập vào THACO Group. 

Tuy nhiên, phương án này không được thực hiện do chưa có văn bản pháp luật quy định về việc tính thuế cho tách và nhập công ty đại chúng. Do đó, Hội đồng quản trị tập đoàn đã thống nhất thực hiện tái cấu trúc theo phương án: Thành lập các Tập đoàn con (Sub-Holding) và các Tổng công ty thành viên trực thuộc THACO để sở hữu các nhóm công ty trong cùng một ngành nghề. 

Tháng 5/2020, Tập đoàn thành lập Công ty TNHH MTV Giao nhận Vận chuyển quốc tế Trường Hải (THILOGI) để sở hữu 3 công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics, bao gồm: Công ty Cảng; Công ty Vận tải biển và Công ty Vận tải đường bộ.

Tháng 12/2020, Tập đoàn thành lập THACO AUTO, chuyển các công ty và chi nhánh trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh (phân phối & bán lẻ) ô tô vào THACO AUTO.

Ngoài ra, để phát triển và kinh doanh một số loại hình Thương mại – Dịch vụ tại các bất động sản phức hợp, THACO đã thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Quốc tế THISO. Đồng thời, THISO thành lập Công ty TNHH THISO Retail để ký hợp đồng mua bán và nhượng quyền thương mại (Franchise) vào ngày 20/5/2021, sở hữu 100% và tiếp tục quản trị mảng kinh doanh E-mart Việt Nam ở thị trường trong nước. 

Theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020, THACO sẽ đổi tên CTCP Ô tô Trường Hải (Truong Hai Auto Corporation) thành CTCP Tập đoàn Trường Hải (Truong Hai Corporation) – THACO. 

Cấu trúc Tập đoàn Trường Hải sẽ gồm 2 Tập đoàn con: THACO Auto và CTCP Nông nghiệp Trường Hải (THAGRICO); 3 Tổng công ty: CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (THADICO), CTCP Thương mại và Dịch vụ Quốc tế THISO (THISO), Công ty TNHH Giao nhận Vận chuyển Quốc tế Trường Hải (THILOGI).