02/09/2023

Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP (KBC): Amersham Industries Limited đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 10 quỹ liên quan từ 45.270.300 cp (tỷ lệ 7,9455%) lên 46.270.300 cp (tỷ lệ 8,121%). Giao dịch thực hiện ngày 21/2/2022.

Tổng CTCP Phát triển xây dựng (DIG): Ông Nguyễn Hùng Cường, Phó chủ tịch HĐQT, đã mua 145.000 cp trong tổng số 5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 51.404.702 cp (tỷ lệ 10,28%). Giao dịch thực hiện từ 18/1 đến 18/2/2022.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 514.348 cp. Giao dịch thực hiện từ 24/1 đến 17/2/2022.

CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (CII): VIAC (No.1) Limited Partnership đã bán 4,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.194.821 cp (tỷ lệ 3,01%). Giao dịch thực hiện từ 10/1 đến 8/2/2022.

Tiếp đó VIAC đăng ký bán tiếp 5,5 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/2 đến 25/3/2022.

CTCP Gemadept (GMD): Bà Hoàng Thị Thanh, mẹ ông Đỗ Công Khanh – Phó TGĐ – đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thanh sở hữu 1.060.000 cp (tỷ lệ 0,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/2 đến 22/3/2022.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, vợ ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 1,025%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/2 đến 25/3/2022.

CTCP Dệt may đầu tư thương mại Thành Công (TCM): Công ty E-land Asia Holdings Pte.Ltd đã mua 1,2 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 32.076.476 cp (tỷ lệ 44,95%). Giao dịch thực hiện từ 7/2 đến 16/2/2022.

CTCP Fecon (FCN): Ông Trần Trọng Thắng, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 631.461cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/2 đến 25/3/2022.

CTCP Thuận Đức (TDP): Ông Nguyễn Đức Chính, con ông Nguyễn Đức Cường – Chủ tịch HĐQT – đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.192.974 cp (tỷ lệ 3,64%). Giao dịch thực hiện ngày 21/2/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TDP, cùng ngày, ông Nguyễn Văn Trưởng, Thành viên HĐQT, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.135.527 cp (tỷ lệ 1,89%).

CTCP Trang thiết bị y tế Bình Định (DBD): Bà Nguyễn Thị Thủy, chị ông Nguyễn Tiến Hải – Thành viên HĐQT – đã bán 192.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.378.302 cp (tỷ lệ 4,13%). Giao dịch thực hiện từ 19/1 đến 17/2/2022.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): Ông Lã Quốc Đạt, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 560.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch từ 1,2 triệu cp (tỷ lệ 6,59%) xuống 640.000 cp (tỷ lệ 3,52%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/2/2022.