01/27/2023

Mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2025, có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng trọng điểm; Đến năm 2030 sẽ hình thành một số chuỗi đô thị thông minh. Phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng là một hướng đi có tính đột phá góp phần nâng cao tính cạnh tranh quốc gia. Trong đô thị thông minh yếu tố cốt lõi là số hóa, là các dịch vụ thông minh và trong đô thị thông minh không thể thiếu ngân hàng thông minh.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết tăng tốc số hóa, phát triển các dịch vụ thông minh và sản phẩm thông minh đã và đang được các DN, tập đoàn tiến hành mạnh mẽ. Đây không còn là sự lựa chọn mà đã trở thành một yêu cầu phát triển tất yếu trong thời đại số. Bởi việc áp dụng các công nghệ tiên tiến còn giúp tăng năng suất lao động, cải thiện môi trường làm việc, thúc đẩy sự năng động, sáng tạo của nhân viên. Số hóa và các sản phẩm thông minh, dịch vụ thông minh cũng giúp các tổ chức cung ứng dịch vụ tạo lợi thế cạnh tranh, chủ động thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0).