01/27/2023

Ông Nguyễn Hùng Cường – Phó Chủ tịch HĐQT DIC Corp (Mã CK: DIG) vừa thông báo kết quả giao dịch mua cổ phiếu DIG.

Theo đó, ông Cường chỉ mua vào vỏn vẹn 145 nghìn cổ phiếu trên tổng số 5 triệu cổ phiếu DIG đã đăng ký mua trong khoảng thời gian từ 18/1 – 18/2/2022. Sau giao dịch này, ông Cường nắm giữ hơn 51,4 triệu cổ phiếu DIG, tương ứng tỷ lệ 10,28%.

Trong khoảng thời gian từ 18/1 – 18/2, cổ phiếu DIG có biến động khá mạnh, có thời điểm lùi xuống dưới 60.000 đồng nhưng hiện đã leo lên 91.500 đồng khi kết thúc phiên 18/2.