01/31/2023

Bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2021 theo 2 giai đoạn

Lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, mục tiêu đến tháng 07/2022, 100% doanh nghiệp sẽ sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 11/2021 – 03/2022 tại 6 tỉnh thành Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ; Giai đoạn 2 từ 04/2022 – 07/2022 sẽ triển khai tại 57 tỉnh thành còn lại.

Cần lựa chọn đơn vị cung cấp hóa đơn điện tử kết nối trực tiếp với Tổng cục Thuế

Nghị định 123 và Thông tư 78 được ban hành kèm theo những thay đổi về quy định cho hóa đơn điện tử. Do vậy, các doanh nghiệp cần thận trọng lựa chọn các đơn vị cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử chuẩn theo những quy định mới nhất.

Ngày 17/11/2021, Tổng cục Thuế chính thức công bố danh sách 20 tổ chức đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế. Doanh nghiệp có thể tham khảo tại trang web của Tổng cục thuế.

Doanh nghiệp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP

Sau khi nhận được thông báo yêu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử từ Cơ quan Thuế, doanh nghiệp phải đăng ký trên phần mềm của các nhà cung cấp dịch vụ đã đạt chuẩn theo Nghị định 123 và Thông tư 78 mà Tổng cục Thuế đã công bố trước đó.

Để đăng ký, doanh nghiệp cần thực hiện đủ 3 bước: Lập tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; Đợi Tổng cục Thuế gửi thông báo đã tiếp nhận đăng ký; Doanh nghiệp đợi thông báo chấp nhận hoặc không chấp nhận từ Tổng cục Thuế.

Nắm rõ thời điểm hủy hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử còn tồn

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 15 Nghị định 123 có nêu rõ: Kể từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định này, doanh nghiệp bắt buộc phải dừng sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định cũ.

Để tiêu hủy những hóa đơn còn tồn, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 27 Nghị định 123. Trong đó, doanh nghiệp cần chú ý chuẩn bị bộ hồ sơ tiêu hủy hóa đơn bao gồm: Quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy hóa đơn; Bảng kiểm kê hóa đơn cần tiêu hủy; Biên bản tiêu hủy và Thông báo kết quả hủy hóa đơn.