01/27/2023

Vàng, ngoại tệ, tiền ảo, gửi tiết kiệm – đầu tư vào đâu an toàn hơn?

Thông thường, khi có tiền nhàn rỗi để đầu tư, kênh tiết kiệm luôn được nghĩ đến đầu tiên. Dù so sánh với các hình thức khác, gửi tiết kiệm đang ngày càng kém hấp dẫn do lãi suất đã giảm quá sâu- mức kỷ lục 3%/năm cho kỳ hạn từ 1-3 tháng, song đối với những người già, hưu trí, đây vẫn là ưu tiên hàng đầu vì tính an toàn và dễ dàng hơn cả.