02/07/2023

UBND TP Hà Nội vừa giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) hoàn chỉnh hồ sơ đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỉ lệ 1/5000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở) nhằm tham mưu, dự thảo văn bản để UBND TP Hà Nội xin ý kiến Bộ Xây dựng theo đúng quy định.

Dự kiến phê duyệt cuối năm 2021

Trước đó, góp ý cho quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp khẳng định Bộ NN-PTNT thống nhất với đề nghị của TP Hà Nội về giải pháp quy hoạch đê và đường ven sông. Riêng đối với việc đề nghị không di dời các khu dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề, Bộ NN-PTNT cho rằng Quy hoạch 257/QĐ-TTg đã xác định một số khu dân cư nằm sát bờ sông thuộc khu vực lòng sông co hẹp, tốc độ dòng chảy cao, dễ bị sạt lở gây mất an toàn khi có lũ cần phải di dời, trong đó có khu dân cư Bắc Cầu, Bồ Đề. Mặt khác, trong quá trình thành phố rà soát điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết trên địa bàn, cũng đã xác định các khu vực dân cư trên cần từng bước di dời để bảo đảm an toàn. “Đề nghị Hà Nội thực hiện theo Quy hoạch 257/QĐ-TTg của THủ tướng” – ông Nguyễn Hoàng Hiệp lưu ý.