01/27/2023

Mới đây, Apple Inc. đã quyết định thưởng cổ phiếu đột xuất cho một số kỹ sư tài năng và những nhân viên chất lượng cao của mình, với giá trị từ 50.000 USD đến 180.000 USD/người. Đây được xem là hành động nhằm giữ chân nhân tài của nhà Táo, tránh những lời chèo kéo từ những công ty công nghệ lớn như Meta Platform Inc., công ty mẹ của Facebook.