01/31/2023

Lập mục tiêu và kế hoạch cho một năm

Nếu bạn chưa từng thử làm điều này, hãy thử lập kế hoạch và làm theo. Sau 12 tháng nữa, bạn sẽ thấy sự khác biệt rõ rệt giữa một năm được bạn lên kế hoạch và một năm với mọi thứ đều trôi qua vô định.

Động lực chính là thứ mà nhiều người tìm kiếm, nhưng thứ họ không biết chính là động lực có được dễ dàng và nhanh chóng là chính từ ngay những điều chúng ta làm được mỗi ngày. Nhưng để biết được điều mà bạn phải làm từng ngày, dễ dàng nhất chính là nhìn vào một bảng kế hoạch có sẵn.